Schriftelijke biedingen kunnen naar: Patrick.pasmans@hotmail.com of Piet Vanmarsenille

Ledenveiling - 11 maart 2023

 

klik op de afbeelding voor vergroting.

Lot Afbeelding Omschrijving Prijs
1 Koninkrijk Macedonië, Alexander III “de Grote” (556-323),  Alexander III 'de Grote' Æ 18 mm 5,25 g. Onzeker munthuis, circa 336-323 v.Chr. Kop van Herakles naar rechts, hoofdtooi van leeuwenhuid / knots boven boog in boogkoker, B A ertussen, klimopblad in afsnede. Price 383. 5. ZF 16
2 Syrië, Seleuciden, Antiochos I (281-261), brons Æ 19mm., 3,70 g. Gelauwerd hoofd van Apollo rechts / BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY, tripod, anker eronder, Hoover 147n  ZF R! 20
3 Syrië - Seleuciden, Antiochos VII (138-129), AE21 (6,35 g) van Antiochië, Buste van gevleugelde Eros / BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY EYEPΓETOY
Isis-hoofdtooi, Hoover 1087, ZF
10
4 Syrië - Seleuciden, Antiochus VIII Epiphanes. Alleenheerschappij, 121/0-97/6 v. Chr. Æ (19 mm, 5,85g). Antiochië aan de Orontes, Hoofd met diadeem en stralen van Antiochos VIII rechts / ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ, adelaar naar links, Hoover 1212(c). F à ZF Aantrekkelijk patina. 6
5 Syria, Seleucis en Pieria. Antiochië aan de Orontes 92 – 48 v.C.  Pseudo-autonome muntslag, Brons 21 mm 8,01g. Vz: Gelauwerd hoofd van Zeus naar rechts. Kz: Zeus troont links met Nike en scepter HGC 9, 1370-71, Fr+ 10
6 Romeinse Rijk, Augustus (27 v.C.- 14), Macedonia, Æ22 van Amphipolis, Macedonië. 27 BC-AD 14. Buste n.r.  / Artemis Tauropolos rechts. RPC I 1626; SNG ANS 164. 6,22 g, 22 mm ZF 30
7 Rome, Ar Denarius Nero (54 – 68), voorzijde: Nero met lauwerkrans naar rechts – IMP NERO CAESAR AVG PP, keerzijde: Romeinse adelaar tussen twee standaarden – de arend het symbool voor Jupiter (de oppergod) was de standaard van het legioen diameter 17 mm – 2,60 g. RIC 68., F-/ZG 18
8 Romeinse Rijk,Syria, Seleukis en Pieria. Antiochië. Nero. 41-54 n.Chr. Æ 22 mm (7,30g.). Gelauwerde kop naar rechts, slang ervoor / SC binnen lauwerkrans. RPC I 4310; BMC Galatia blz. 173, 184. Fr à ZF 10
9 Romeinse Rijk, Tiberius (17-34), Rome, Denarius fourée, 3,46g. 17 mm, Fr 10
10 Romeinse Rijk, Antoninus Pius (138-161), Dupondius, Roma, RIC 952,
Vz: ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II.Straal hoofd n.r. Kz: TR POT XIX COS IIII. Pax staand, hoofd naar links, tak en hoorn des overvloeds vasthoudend. RIC 952.  ZG/bZF
15
11 Romeinse Rijk, Antoninus Pius (138-161), AR denarius, Roma 155-156, ANTONINIVS AVG PIVS PP IMP[II] / TR POT [XIX] COS III, Salus I met slang, RIC 254, ZF 25
12 Romeinse Rijk, Antoninus Pius (138-161), Sestertius (orichalcum), Rome 140-144, ANTONINVS AVG PIVS PP TR P COS III / MONETA AVG S C, Moneta l. RIC III 610  Fr à ZF 20
13 Romeinse Provinciaal, EGYPTE, Alexandrië. Antonius Pius. 138-161 na Christus. BI Tetradrachme (22 mm, 11,43 g,r). Gelauwerd hoofd rechts / Dikaiosyne zittend links, met weegschaal en hoorn des overvloeds; L ЄNΔ Є KATOV rond. Keulen 165; Dattari (Savio) 2200; K&G 35.388; RPC IV. 4 online 13603; Emmett 1377  ZF- 30
14 Romeinse Rijk, Faustina II (gest. 176 AD), Sestertius, DIVA FAVSTINA PIA / CONSECRATIO S.C., pauw met gespreide vleugels, RIC III 1703  F-schaars 10
15 Romeinse Rijk, Severus Alexander (222-235), Denarius, Roma, IMP ALEXANDER PIVS AVG / POVIDENTA AVG. Providentia met cornucopia, korenaren boven modius, RIC 250 Sear –  ZF+ mooi 25
16 Romeinse Rijk, Severus Alexander (222-235), AE Sestertius. Rome Munt 229 n.Chr. Voorzijde: IMP SEV ALEXANDER AVG Hoofd van Severus Alexander, gelauwerd, rechts. Keerzijde: LIBERALITAS AVGVSTI IIII / S-C   Libertas, gedrapeerd, naar links staand, met een pileus in de rechterhand en een dwarse speer in de linkerhand. Referenties: Vgl. RIC 492a, Var.
31 mm, 22,02 g. F/ZF (zeldzame voorstelling op de keerzijde, niet het abacus-type)
40
17 Romeinse Rijk, Volusianus (251-253), Antoninianus, Roma 253, IMP CAE C VIN VOLVSIANO AVG / PM [RP$ III[I] COS II, keizer in toga, Sear 9762, ZF+/ZF 30
18 Romeinse Rijk, Philippus I Arabs (244-249), Antoninianus, Rome 246, IMP M IVL PHILIPPVS AVG / PM TRP III COS PP, Felicitas met lange caduceus, Sear 8944  ZF 30
19 Romeinse Rijk, Valerianus I (253-260),    Syria, PIETAS AVGG,  S.9955 Fr 8
20 Romeinse Rijk, Claudius II Gothicus (268-270), SPES AVG, Spes  ZF 7
21 Romeinse Rijk, Maximinus (286-305), Cyzicus, Sear 13115, ZF- 10
22 Rome, lot van 10 koloniale munten te bestuderen, 5
Oude muntslag
23 Aachen Reichsstadt 1794, zilveren XII Heller Vz: binnen een cirkel de legende *XII * HELLER/ REICHSSTADT/AACHEN * Kz: een adelaar met gespreide vleugels binnen een cirkel, boven de klauwen de datum 17/94 diameter 24 mm – 3,67 g. Karl Gerd Krumbach, die XII Heller Prägungen der Reichsstadt Aachen 1758 – 1797, Aachen 1976. ZF- 10
24 Prinsbisdom Luik Maximiliaan Hendrik van Beieren (1650 – 1688), lot van 3 oorden z.d.; Vanhoudt G 1303. Vz: wapenschild van Beieren – MAXIM/HEN/D/G/ARC/COL Kz: wapenschild van Bouillon – EPS/ET/PRINC/LEO/DVX/BVL  diameter 26 mm – gewichten: 4,85/4,61 en 4,63 g.  Gem. Fr  -  5
25 Prinsbisdom Luik Johan Theodoor van Beieren (1744 – 1763), lot van 2 dubbele oorden 110752; Vanhoudt G 1352. Vz: wapenschild Beieren-Palitinat daarnaast de waarde 2 L – I/THEOD/CAR/DG/BAU/D Kz: vijf wapenschildjes in kruisvorm Loon bovenaan, Bouillon links, Hoorn beneden, Franchimont rechts en in het midden dat van Luik – 1752 in de vier kwartieren EP/ET/PRIN/LEO/DUX/B/M/F/C/L/H diameter 28 mm – gewichten: 5 en 5,58 g. Fr à ZF  5
Penningen / mereaux
26 Zuidelijke Nederlanden, Antwerpen mereau van 20 denier, overlijdenspenning 1480. Vz: Gotische cijfers XX (20 denier) waarop een banderol met tekst YPOLTERRAX (pseudoniem van Hippolyte Vledinckx) Kz: monogram IHS, diameter 24 mm – 5,27 g.  ZF+ 40
27 Zuidelijke Nederlanden, rekenpenning 1597 JETON , Dordrecht1597, Slag bij Turnhout, 30 mm ,Pr  27
28 Koninkrijk België, Gent, 1837, bronzen penning van de Soc. Reg. Agricult. et Botan. Gand, door Braemt, Kz: gegraveerd op de kz: collectioni / ericae / et epaeridis / familiarum / plurim.variatae / mdcccxxxvii. Op de rand: accessit praemio royer .  37 mm, Pr 45
29 Gent, 1858, Bronzen medaille door Braemt Societe Royale Beaux Art de Gand 1858, 46 mm, Pr- 10
30 Gent, 1864,  bronzen penning opgedragen aan J.P. Braemt, Gent 1796 – Brussel 1864, door J.B. Stordeur, 1865, 61 mm, Pr 25
31 Gent,1890,  gegraveerde zilveren prijspenning van het Koninklijk Atheneum van Gent, schooljaar 1889-1890, kz (in het Frans) : Moderne menswetenschappen, Afd. Wetenschappen, Ereprijs toegekend aan Mr De Saegher Alf. , op 4 Aug 1890,60 mm (met draagoog), bPR 50
32 Gent (?), 1890,  Bronzen penning van de toneel- en letterkundige maatschappij de Jonge Marnixvrienden 1885 / Inhuldiging van hun vaandel 5 october 1890, 48 mm, ZF
De naam Marnixvrienden verwijst naar de 16de eeuwse figuur van Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde. Heden bestaat nog de “Marnixring”.
7
33 Gent, 1910, Bronzen medaille door Le Roy Hippolyte, opgedragen aan R. DE KERKHOVE D'EXAERDE 1910, 65 x 48 mm, Pr 10
34 Gent, bronzen medaille door LE ROY HIPPOLYT - GENT BROOD EN PASTEIWEDSTRIJD 1938, 50 mm, Pr 5
35 Gent, bronzen penning “Herinnering aan de vader Hoste herdenking 30 mei 1948”, 40 mm, door H. Ruyssen,  Pr 5
36 Gent, legitimatiepenning politie Gent, nr. 503, 45 x 35 mm, ZF 5
37 Blankenberge, prachtige verzilverde medaille van de St. Sebastiaansgilde van Blankenberge, Vz : vier atleten op een grasveld. Pijl en boog. Versiering van bladeren aan de rand van de penning.  ADRESSE / FORCE / SOUPLESSE / FISCH / J. DANSE   Kz: Turntoestellen: halter, knuppel, trapeze met ringen, ladder. Onderaan een lauwertak aan de linkerkant, palmtak aan de rechterkant. Versiering van bladeren aan de rand van de penning. Opschrift : St. Sebastiaan / Blankenberge / jubillaris /  Camille Pécasse / 1 april 1869. 50 mm, Pr 15
38 Brussel, zilveren medaille door Braemt 1798 - 1864 - ASSURANCE CONTRE INCENDIE BXL, opgedragen aan Emile Briscot, etendeur à Dampremy, 49 mm, 36,85g. Pr  (opgeld: 5 %) 22
39 Brussel (Schaerbeek), zilveren penning van de Comité Hospitalier de Schaerbeek / Reconnaissant à  Mr. Grozaz.  11,55 g. 32 mm (met draagoog) 8
40 Brussel, Bronzen plaket opgedragen aan Lt. Gen. Gillain, door E. De Bremaecker, 1919, 67 x 45 mm, bPr 9
41 Brussel, Vergulde medaille 1925vz: stadhuis van Brussel – INTER CLUB BRABANCON CHAMPIONNAT 1925 2e PRIX – CONCOURS par EQUIPES kz : hond (bouvier) staande naar rechts, diameter 40 mm – 25,15 g. ZF   5
42 Brussel, bronzen plaket opgedragen aan zangeres Jeanne Flament (1872-1952), ereprof. aan het koninklijk conservatorium van Brussel , door M. Duguet, 1955. 63 x 47 mm, Pr 12
43 WO I (Franse médaille opgedragen als eerbetoon aan België, 1914), bronzen plaket 25 x 28,5 mm, 10g. door H. Dubois (1859-1943) Vz: Marianne met een oude helm met eikenbladen-versiering, Kz: tak van een eik en het opschrift:  “Cours Knoertzer et Gérard” opgedragen in 1914 aan België. Pr (uniek) 5
44 Numismatiek: bronzen penning van de KBGN – Algemene vergadering 7 maart 1937, opgedragen aan generaal Charles Cocheteux (1818-1894) 33 mm, Pr 12
45 Numismatiek: Gosselies, Club des collectioneurs 1967-1977, met afbeelding van noodbiljet 1914-18 van Gosselies, 50 mm, Pr 7
46 Numismatiek: bronzen penning Frans genootschap voor Penningkunde, octaganaal, 31 mm, Pr  9
47 Sint-Niklaas, bronzen penning van de Turnkring Jong en Vlug 1 sep 1895, 50 mm, Pr 5
48 Religieuze medailles
Scherpenheuvel lot van 4 religieuze voorwerpen (2 medailles) sierspeld (naald niet aanwezig) met in het midden op een cirkel Albrecht en Isabella geknield voor het Mariabeeld- N.D.DE MONTAIGU lengte: 38 mm/ hoogte: 11 mm – zakheilige Maria met kind met op de keerzijde een oud etiket en tekst +/- 1850 Scherpenheuvel, hoogte: 36 mm/breedte: 18 mm – medaille 1 vz: diverse personen waaronder Albrecht en Isabella onder een baldakijn versierd met lelies – N.D.DE MONTAIGU PRIEZ POUR NOUS kz: twee harten onder een kroon in een vierlob versierd met lelies – CORDIBUS JESU ET MARICE HONOR ET GLORIA, hoogte: 34 mm/breedte: 16 mm – medaille 2 vz: diverse personen waaronder Albrecht en Isabella onder een baldakijn – N.D.DE MONTAIGU P.P.N O.L.V VAN SCHERPENHEUVEL kz: Sint Rochus geknield naar links met naast hem een hond – StROCH PRIEZ POUS NOUS, hoogte: 26 mm/breedte: 19 mm.  Fr à ZF  
10
49 Medaille van het Aartsbroederschap der Heilige Familie, vz: binnencirkel met tekst, JESUS MARIA JOSEF WE NEMEN ALLEN ONZE TOEVLUCHT TOT U, binnen een stervormige versiering. Buitencirkel: AARTSBROEDERSCHAP DER HEILIGE FAMILIE kz: Maria Jezus en Jozef onder een baldakijn met bovenaan een duif (Heilige Geest), hoogte 36 mm/ breedte 31 mm – 9,4 g.  ZF   5
50 Frankrijk, Zilveren medaille 18e eeuw vz en kz zijn identiek met voorstelling van een zittende Maria (links) met kind (rechts) en de  legende: van links boven naar rechts boven NR DAME DE GRAY, hoogte 15 mm/breedte 9 mm. Met gaatje ZF  22
51 Nederland, Marechaussee (Rijkspolitie), gekroonde W (Wilhelmina), Nr. 9070, ZF 5
52

Oostenrijk, Wenen, bronzen penning opgedragen aan Karoline Bachmayr, door Reithut 1903, 53 mm. Pr

9
Literatuur
53 J. Van Heesch, Les ateliers monétaires de Pescennius Niger, Bruxelles, 1978, 9 p. 5
54 Earle R. Caley, Orichalcum and related Ancient Alloys, The American Numismatic Society, New York, 1964, 115 p. 10
55 T. Hackens, J. Mossay, P. Yannopoulos, Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Fr. de Callataÿ, Le Monnayage Byzantin, Emission-Usage-Message, 1984, Louvain-La-Neuve, 80 p. 10
56 Dr. M.F.A. Brok, Herodianus, Crisis in Rome, 1973, Bussum, 232 p. 10
57 W. Vanvinckenroye, De Romeinse Zuid-West Begraafplaats van Tongeren, Deel I, 1984, 245 p.
W. Vanvinckenroye, De Romeinse Zuid-West Begraafplaats van Tongeren, Deel II, 1984, 127 platen.
20
58 W. Froehner, Grands bronzes de Néron, Extrait de l’Annuaire de la Société de Numismatique 1889, Macon, 6 p. 5
59 W. Froehner, Variétés numismatiques, Extrait de l’annuaire de la société de numismatique, Paris, 1890, 16 p. 5
60 W. Froehner, Les monnaies d’Uranius Antoninus, Macon, 1886, 12 p. + 1 pl. 5
61 Colonel Allotte de la Fuye, Une monnaie au nom de Constantius Junior Augustus, 1 p 2
62 Hotel Drouot Paris, Monnaies antiques grecques romaines byzantines et gauloises, 1954, ventes aux enchères, 8 p. + 5 pl. 10
63 Vicomte Terlinden, Notes relatives à la valeur d’achat des monnaies impériales romaines au XVIIe siècle, 1950, Bruxelles, 6 p. 5
64 Dr. Nikos Kaltsas, Ancienne Messène, Athène, 1989, 54 p. 10
65 Nicos Papahatzis, Mycenae-Epidaurus – Tiryns – Nauplion, Athens, 1986, 150 p 10
66 Manolis Borboudakis, Byzantine Wall paintings at Kritsa, Athens, 60 p. 10
67 Dr. W.A.van Es, de Romeinen in Nederland, 1972, 300 p. 10
68 Doris Vanhove, Marmer in hellas, van steengroeve tot kunstwerk, Brussel, 192 p. 10
69 Herman Willems, Het Romeinse Imperium, 1982, Kapellen, 128 p. 10
70 René Marache, Les Romains en Bretagne, 32 p 5
71 Emile Mireaux, Zo leefden de Grieken, 246 p. 10
72 F.H. Van Katwijk-Knapp, Caesar, de Gallische Oorlog, 1981,198 p. 10
73 Hendrik Verbruggen, Romeinse keizers, boek 2, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, 1986, 172 p. 15
74 Hendrik Verbruggen, Romeinse keizers, boek 1, Julius Caesar & Augustus, 1986, 128 p. 15
75 Hendrik Verbruggen, Romeinse keizers, boek 3, Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus, titus, Domitianus, 1986, 128 p. 15
76 Andrew Burnett, The coins of Late Antiquity AD 400-700, 1977, 18 p. 5
77 H. Borger, Colonia Antiqua, 1977, 108 p. 10
78 Susan Walker & Andrew Burnett, The Image of Augustus, 48 p. 5
79 Michael Grant, The twelve Caesars, 1979, 364 p. 10
80 Prof.F.J. Dewaele, Marcus, Ulpius, traianus, veldheer, bouwheer, rijksheer, 1976, 155 p. 10
81 Alexandra Dimitrova-Milcheva, Antique engraved Gems & Cameos, 1981, 170 p. 10
82 Marcel Thirion, Le trésor de Liberchies, 218 pagina’s, XXVI platen. 10
83 Dieter Alten/ Carl-Friedrich Zschucke, die Römische Münzserie “Beata Tranquillitas” in der Prägestätte Trier 321 – 323, Petermännchen-Verlag Trier 2004. 148 blz. Hard cover,  18
84 Rainer Pudill, Hadrian – Münzen als Zeugnisse einer glanzvollen Epoche Roms, Numismatische Gesellschaft Speyer 2008.262 blz. Hard cover. 18
85 J. De Mey, Les Monnaies de Reckheim, Brussel/Amsterdam 1968 5
86 Gentse penningen 1780-1980, Gent 1989 5
87 Der Westfälische Frieden. Die Friedensfreude auf Münzen und Medaillen. Münster 1988 10
88 A.Pick & C. Siemsen. Des Notgeld des II. Weltkrieges. München 1979 10
89 S/Sombart. Franciae IV. Catalogue des mennaies royales françaises des François Ier à Henri IV (1540-1610). Luisant 1997. 25
90 R.Rulau. Latin American Tokens. Iola 2000 10
91 T.Michael & G. Cuhaj, Unusual World Coins. 4th ed. Iola 2005 10
U kan ons volgen op facebook