Schriftelijke biedingen kunnen naar: Patrick.pasmans@hotmail.com of Piet Vanmarsenille

Ledenveiling - 2 september 2023

klik op de afbeelding voor vergroting.

Lot Afbeelding Omschrijving Prijs
Antieke Munten
1 Perzisch Rijk, Dynastie van de  Achaemeniden, AR siglos, F à ZF 10
2 Perzische Rijk, Dynastie van de  Achaemeniden, AR siglos, F à ZF 10
3   Griekse muntslag, Ephesus, AE 11.2 mm,  1.70g. VF+  15
4 Mysia, Kyzikos. Ae, 3.77 g 18.44 mm. Circa 300-200 BC. Obv: Head of Kore Soteira to right, wearing oak wreath, her hair in sphendone. Rev: K-Y Z-I, tripod; below, tunny right; to lower left, uncertain monogram; to right.
Ref: SNG von Aulock 1227 var.(diff. Mon.) Fr
10
5 Troas, Alexandria. Caracalla, AD 198-217. AE. 5.05 g. 23.81 mm. Obv: Laureate head of Caracalla, right. Rev: COL ALEXAND AVG. Grazing horse right. Ref: Bellinger A306 var. (bust type); SNG München 87. ZF 15
6 Syrië, Seleuciden, ANTIOCHOS VI  (144-142 BC), Antioch Vz: hoofd met stralen en diadeem van Antiochos VI rechts kijkend Kz: BASILEWS ANTIOXOY EPIFANOYS DIONYSOY legende met lopende olifant links, een toorts vasthoudend gewicht = 7,23 gr Ref.: Hoover HGC 1043; Houghton Collection 248; SNG Spaer 1772; Houghton SC 2006a; BMC 45-46; Babelon Rois 1007; Sear 7081. PR 65
7 Syrië, Seleuciden, SELEUKOS IV PHILOPATOR (187-175 BC) Vz: hoofd van Dionysos rechts kijkend, omkranst met klimop, thyrsos over linkerschouder, ME-monogram achter hoofd. Kz: BASILEWS SELEYKOY  boven en onder de boeg  gewicht = 10,92 gr  ZF à Pr Ref.: SNG Spaer 903; Hoover HGC 586; Sear 6970 variant (AP above galley). 40
8 Syrië, Seleuciden, ANTIOCHOS VI DIONYSOS (144-142 BC),  ANTIOCH AD ORONTEM. Vz: stralend en gediadeerd hoofd van Antiochos VI rechts kijkend Kz: BASILEWS ANTIOXOY EPIFANOYS DIONYSOY boven en onder olifant lopend naar links. STA boven, gewicht = 9,37 gr Ref.: Houghton SC 2006a; Hoover HGC 1043. ZF- 40
9 Lot van 5 AE munten Grieks-Hellenisch, gem. Fr 5
10 Arabië (?) fourrée drachm …. “Atheens uitltje” Fr 5
11 Rome, Republiek, 98 BC, Ar Quinarius, vz: gelauwerd hoofd van Jupiter naar rechts, kz: victoria, verpersoonlijking van de overwinning, naar rechts. Krans, trofee met gevangene en carnyx (Gallische trompet) – T CLOVLI (naam muntmeester) 12
12 Alexandrië A.D. 43-44, Claudius Tetradrachme , vz : de keizer met lauwerkrans naar rechts LΔ = 4e jaar van zijn regering, kz: toont Messalina, als Demeter (Ceres) staande naar links, in haar rechterhand twee figuurtjes welke haar kinderen Octavia en Britannicus voorstellen, in haar linkerhand houdt zij korenaren vast, haar linkerarm leunt op een pilaar – de legende in het Grieks dient van de voorzijde naar de keerzijde te worden gelezen: TI KΛAYΔI …… 12
13 Rome AD 114-117, Ar Denarius Traianus (98-117), vz: de keizer met lauwerkrans naar rechts – IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PARTIC, kz: de oorlogsgod Mars lopende naar rechts, over zijn linkerschouder draagt hij een trofee en in zijn rechterhand een speer – SPQR OPTIMO PRINCIPIP. Deze munt maakt de trouw kenbaar van het leger aan hun vorst. 12
14 Rome AD 196-197, Ar Denarius Septimius Severus, vz: de keizer met lauwerkrans naar rechts – L SEPT SEV PERT AVG IMP VIII, kz Genius staande naar links , rechterhand offert uit patera over altaar en  linkerhand houdt korenaren vast – PMTR PV COS II PP – RIC 87 12
15 Rome A.D. 241, Sestertius Gordianus III (238-244), vz: de keizer met lauwerkrans naar rechts – IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, kz: Gordianus met speer en globe hier voorgesteld als de verdediger van de Romeinse wereld – PMTRPIICOSIIPP. 8
16 Rome, Lucius Septimius Severus (193-211), Ar denarius jaar 195 Rome, 17 ùù Vz: Gelauwerd hoofd van Septimius Severus rechts,  L SEPT SEV PERT - AVG IMP V.  Kz:  de Overwinning loopt naar links, met een kroon in haar rechterhand en een trofee in haar linkerhand.   : ARAB ADIAB - COS II P - P.  ZF 35
Keltische Munten
17 Midden Gallia, Armorica, Aulerci Eburovices, AE brons. Vz:  Stier aan de linkerkant. Vooraan, EPV. Hieronder zwijn. Boven, S liggend. Kz: Paard naar links, gerolde manen. Voor een ringetje en een opgerold slakkenhuis vanuit de mond. Boven, S met gekrulde uiteinden. Hieronder een driehoek met daarboven een ringetje.  DT 2439; Scheers, Traité, 527. 3,52g Zeer zeldzaam. Vgl. Jean Elsen & ses Fils Auct. 133 (10.06.2017), lot 184 25
18 Keltische stammen in Zuid-Duitsland, Boii, AR obool, 2e-1er s. av. J.-C. D/ T. à d., la chevelure formée de deux rangs de traits. R/ Cheval à g. Paulsen cfr 590; Forrer 2, p. 132, pl. 13, cfr 590. 0,71g  RRRR , Pr Ex. Jean Elsen & ses Fils, veiling 133, lot 241 (dit stuk) 75
Middeleeuwse Munten
19 Middeleeuwse AR denier, te determineren (vz.en kz hoofd nr. links met letters) 15
20 Luik, Theodoor van Beieren, AR X sols 1751 ZF 5
21 Witte Hunnen (Hepthaliten) AR drachme 9
22 Witte Hunnen (Hepthaliten) AR drachme 9
23 Munster, kapittel AR token 6
24 Reckhem Ferdinand D’Aspremont-Lynden, Cu oord (Imitatie oorden van Albrecht en Isabella) vz: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren. Aan weerszijden van het wapen staan drie bolletjes, legende: FERDIN.ET.ELISABET (of variant) kz: Drie wapenschildjes geplaatst rondom een vuurijzer, boven het geheel een kroon. Diameter 25mm/3,37 g. Pannekeet Rec.5: liard 12
25 Frankrijk, Louis XI (1461-1483), Biljoen Dubbele Tournois Jean Duplessy 562A -2e emissie (vanaf 15 september 1476), vz. drie lelies in een trilobe LVDOVICVS FRANCORUM REX kz. kruis in een quadrilobe +SIT:NOMEN:DNI:BENEDICTVM, diameter 20mm/ 0.97 g. 8
Chinese Munten
26 China, lot van 379 Chinese munten uit de Qing-dynastie, ook wel Mantsjoe-dynastie. Dit was de laatste keizerlijke dynastie van China. Zij volgde de Ming-dynastie in 1644 op en werd zelf vervangen door de Republiek China in 1912.  Alle munten zijn gedetermindeerd in een kartonnen houder zoals u kan zien op de foto. 280
27 Lot van 239 Chinese munten uit de Noordelijke Song dynastie (960-1127). Alle munten zijn gedetermindeerd in een kartonnen houder zoals u kan zien op de foto. De Noordelijke Song dynastie ontstond toen keizer Zhao Kuangyin de laatste van de vijf dynastieën omverwierp en zelf de macht greep. Deze dynastie regeerde over heel China. In 978 versloeg ze het laatste van de zuidelijke koninkrijken. De hoofdstad was de noordelijke stad Kaifeng. In 1004 leed de Song-dynastie een zware nederlaag tegen de Liao-dynastie. 200
Reken- en historiepenningen
28 Zuidelijke Nederlanden historiepenning 1617. Tevredenheid in Brabant gedurende het Bestand.vz: Gekroond wapenschild van Albert en Isabella, omhangen met de keten van het Gulden Vlies. Legende: ALBERTVS ET ISABELLA Dei Gratia. kz: Een scepter en een lauwertak gekruist boven een leeuw; ter weerszijde 1617. Legende: VIS IMPERIO SECVRA BENIGNO Dugniolle 3737. 18
29 Zuidelijke Nederlanden historiepenning 1670. 3e JUBILEUM VAN HET SACRAMENT VAN HET BRUSSELSE MIRAKEL. Wapen van Thierry Elshout. Kz. tabernakel met 3 heilige hosties. Daaronder hand die geld geeft. Chronogram. Dugniolle 4276 – 30 mm – 7,19g. 18
30 Zuidelijke Nederlanden Antwerpen Legpenning Rentmeester Marcel Librechts 1662 vz: binnen een parelcirkel, het gedeeld versierd wapenschild van het markgraafschap omsloten met rozenhoed, ter weerszijden van het wapen, de letters SP/QA. Kz: binnen twee parelcirkels het omschrift MARCELLVS LIBRECHTS QUESTOR GENERALIS – in het veld in vier regels: LIBERTAS/SVB REGE PIO/GRATISSIMA 16 (handje) 62 – 31,5 mm/6 gram. 14
31 De Croy - (1556) - Jeton nd. 'Philips van Croy, Duke of Aarschot en Porceau, Prince of Chimay' (Dugn.2099, vLoonI.14, Tas65) - Obv: Bust Philips van Croy right / Rev: Crowned arms of Van Croy and Porceau within Golden Fleece order - bronze 30 mm - crack in flan, a.VF, ex HAE auction 52 lot 5602. 45
32 De Croy - 1582 - Jeton Vlaanderen 'Spaniards defeated in Vlaanderen' (Dugn.2905, vLoonI.326, Tas188) - Obv: Bust Karel van Croy right / Rev: Owl between 4 birds - bronze 30 mm - VF, ex Schulman auction 361 lot 2480. 45
33 Antwerpen, 1619 - Jeton Antwerpen 'Hendrik van den Stock' (Dugn.3757 / vL.II.p122.2) - VZ Fortuna (Oostenrijk) staat op gevleugelde bol omringd door 2 gedrochten / KZ Kasteel of burcht binnen rozenkrans; erboven twee afgekapte handen - brons 30 mm - a.VF 35
34 Antwerpen, 1679 - Jeton Antwerpen 'Caspar Schrijnmaeckers' (Dugn.4425 / vOrden1364) - VZ Grote wapen Antwerpen / KZ Open passer - brons 32 mm - a.XF, ex NMV auction May 2017 lot 473. 35
35 Brabant, ,1696 - Jeton Brabant '1000th Ann. Martyrs of St. Lambert' (Dugn.4613) - Obv: Altar with 11 bishops / Rev: 11-line legend - bronze 32 mm - XF, ex Elsen auction 133 lot 1432. 35
Penningen/Jetons
36 Lot van 4 religieuze voorwerpen18e-19e eeuw, 3 medailles van Scherpenheuvel( waarvan één met op de keerzijde de heilige familie en IHS) en 1 medaille van het Heilig Hart  10
37 Brussel, Nederlandse periode, Manneke Pis, 1820 door Dubois, Dirksp.147, nr.160 - Tn 35mm, ZF 19
38 België - Fisch, Antoine  - Ae 32mm - Exposition Universelle - Grand maison Blanc, F.Lefebure 1878, FR+ 9
39 WO I, Luik, bronzen penning (1920) van Josuë Dupon (1864-1935) Luik weerhoudt het Duitse leger.  Vz: Leeuw op een kanon kijkend naar de stad; blazoen van de stad in het veld; LIEGE ARRÊTE L'ARMEE ALLEMANDE Kz: Geknielde en geboeide naakte vrouw kijkend naar een gier die op een muur zit onder de kroon van het Duitse Rijk; POUR LA CIVILISATION - Atelier: Fonson - BuTou.44 - Cu 70mm, bijna PR 15
40 Zilveren of verzilverde penning opgedragen aan Louis Baes, ingenieur professeur ULB door Marnix D’Haveloose (1885-1973) Vz: Hoofd n.r.  69mm,  ZFR+  Zeldzaam! Marc Vancraenenbroeck vermeldt in zijn “Mémoire de métal” slechts één exemplaar in goud, één in zilver en 450 in brons (blz. 95, nr. 6.3) 15
41 Brussel, penning opgedragen aan Hector Denis door Isidore De Rudder (1855-1943) – 1912  / Université Libre à son professeur - Cu 58 x 43mm,  PR  9
42 Koninklijk Genootschap voor Munt en Penningkunde te Brussel/ Aanwezigheidspenning 6 maart 1921, vz: buste van Charles Piot in vooraanzicht, legende: CHARLES PIOT 1812 – 1899 graveur F.Vermeylen. kz: société royale de numismatique de Belgique/assemblé générale du 6 mars 1921/MVNVS PRESENTIVM 18
43 Brussel, bronzen plaket van de Fédération des Avocats Belges, 1926, door Armand Bonnetain (1883-1973),  71x55mm,  bPR 15
44 Bronzen gegoten en gegraveerde medaille opgedragen aan Vandeveld Ernest, 1934, door Frans Huygelen (1878-1940) atelier: Fonson, 71mm, PR 15
45 Bronzen penning “La Protection de l'Enfance - en souvenir de la loi Carton de Wiart”, 1912, door Pierre Theunis (1883-1950) Vz: Carton de Wiart en vrouw n.l. Kz:  EN SOUVENIR DE LA LOI CARTON DE WIART DU 15 MAI 1912 SUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE,  75mm, ZF 9
46 Brussel bronzen penning opgedragen aan E.R.N. Arntz, Professeur de droit à l'Université Libre de Bruxelles, 1864, door Leopold Wiener (1823-1891), Vz: hoofd n.l. Kz: tekst in eikenkrans, 60mm, ZF 15
47 Brussel, bronzen plaket opgedragen aan Amédée Peyralbe, président du tribunal de commerce de Bruxelles, 1936, door Jules Coessens, Vz: Buste n.l. Eenzijdig. 81x 55mm, ZF 9
48 Belgisch Congo, ongekende bronzen penning: rond ster “Congo Belge / Belgisch Congo”, kz: horizontale streep, met draagoog, 20 mm, ZF (te bestuderen) 9
49 Brussel – bronzen penning opgedragen aan Jean-Pierre Stevens, Avocat à la cour d'appel, fondateur des ecoles gardiennes, chef de la Mac.Ecossaise en Belgique s.d. (1855),  door A.C. Jouvenel (1798-1867), 60 mm,  FR+ 39
50 Verviers, vergulde penning van de Vrijmetselarij Le Travail / Ordre Maçonique Verviers (19de eeuw) ZF 29
51 Brussel, bronzen penning van de Les Amis Philanthropes , Union Royale à l'Or. De la Haye et à toutes les .. De la Neerlande,  Brussel, 41 mm, PR 19
52  Gelrode, verzilverde medaille 1914-18 toegekend aan oud strijder Fr Rosseels, + Diest, bronzen hangertje S.T.G.B. Diest 8-4-56, Pr 8
53 Aalst, bronzen penning tentoonstelling en prijskampen, ZF à Pr 5
54

Tienen, vergulde penning gouden bruiloft Fontaine – Vandewijer 30-11-78, Pr

5
55 Brussel, bronzen plaquette opgedragen aan Maurice Kufferath en Guillaume Guide, directeurs du Téatre Royal de la Monnaie 1900-1909, door G. Devreese. Pr 9
56 Leuven: bronzen plaket Belgische Boerenbond, Pr 5
57 Penning aangeboden door de haarkappersberoepsschool Gent, Pr 5
58 Koninklijke bibliotheek Albert I/ Nieuwjaarswens penning (circa 1970-1975), vz:naakt koppel onder een levensboom, kz: MEILLEURS VOEUX – BESTE WENSEN/ Bibliotheque Royale – Koninklijke bibliotheek/ in het midden ALBERT I. 8
59 Lot Oosterse charm penningen,n incl. erotische penningen. Gem. ZF à Pr 9
60 Thailand ,Tin token of Nakhon Si Thammarat, Ref. Ronachai Krisadaolarn D907, ZF  Zeldzaam! 30
Boeken
61 Andrew Burnett, Coinage In The Roman World, Spink, 1987 9
62 Italo Vecchi, Italian Cast Coinage, London, 2013, hardcover 92 p. 30
63 Ivan Karayotov, The Coinage of Mesambria, Vol I + Vol. II, 1995, 2009, 136 p. + 64 pl /500 p. hardcover. 35
64 Philip V. Hill, The dating and arrangement of the undated coins of Rome A.D. 98 – 148, Spink & Son Ltd London 1970. 14
65 Carl-Friedrich Zschucke, Die Bronze-Teilstück-Prägungen der römischen Münzstätte Trier, Petermännchen-Verlag Trier 2002. 10
66 Heinz-Joachim Schulzki, Die Antonianprägung der Gallischen Kaiser von Postumus bis Tetricus, Dr. Rudolf Habelt GMBH Bonn 1996. 10
67 Philip V. Hill, The coinage of Septimus Severus and his family of the mint of Rome A.D. 193-217, Spink & Son Ltd London 1977. 6
68 Ghislain Bouvy, Serge Cauet, Michel Fourny, Philippe Van Win, Eugène Warmenbol, Luc Severs, Jean-Marc Doyen, Bundel van diverse artikels over Keltische muntslag in België verschenen in Amphora 1979 – 1990. 8
69 Michel Reddé, De l’or pour les braves ! Soldes, armées et circulation monétaire dans le monde romain, Ausonius Editions Bordeaux 2014. 12
70 Karl Gerd Krumbach, Die XII-Heller Prägungen der Reichsstadt Aachen 1758-1797, Aachen 1976.  Een speciale uitgave van 100 genummerde exemplaren waarvan dit het 19de gesigneerd door de auteur. 10
71 Jacques de Morgan, Histoire de Peuple Arménien, Paris 1919, 412 blz. Zeldzaam boek met uitgebreide numismatische toelichting en vele gravures. Originele editie, harde kaft. Uit de vroegere bibliotheek van E.T. Newell. Ex. Veiling George Frederick Kolbe 79 (22 Sep 2005), lot 322. 40
72 G.J.C. Nipper, 18 eeuwen Meten en wegen in de Lage Landen, Harde kaft, 2004, 376 blz. 18
73 Ch. Gilleman et A. Van Werveke, Numismatique Gantoise, médailles frappées par ordre du magistrat dfe 1580 à 1717, Bruxelles, 1902, 102p. + 4 pl. 20
74 Prof. dr. Jean Baerten, De munten van de graven van Loon, 12dez-14de eeuw, St.-Truiden 1981,78 p. 9
75 J. De Mey, Les monnaies des Ducs de Brabant + Les monnaies de Brabant, Le papier-monnaie Belge (1814-1976) Numismatic Pocket 7, 18 & 21. Toegevoegd: Numismatique Nivelloise (CEN 1984) (4 st) 18
76 Agnes Baldwin, Symbolism on Greek Coins, 2000,  112p. 9
77 David Hartill, Cast Chinese Gaming Pieces, 2022, 120 p. 9
Varia: opiumgewichten
78 Lot van twee knopen infanterie Franse Revolutie (1792-1793) – vrijheidssymbool – REPUBLIQUE FRANCAISE/ L.Falou  Le bouton uniforme Français – infanterie de ligne p.82 8
79 Birma, Opiumgewicht, H 6,5; 309 gr.  - Hintha bird In boek ‘ Earth to Heaven, The Royal Animal-Shaped weights of Burma ‘, Group 2, type B, Gemaakt tussen 1796-1875. Kleinere opiumgewichten zijn bij ons voornamelijk gekend voor het wegen van opium, vandaar ook hun naam. Maar eigenlijk zijn de gewichten gemaakt voor het wegen van alledaagse goederen zoals voedsel, metalen en andere goederen op markten en in- en rondom het huis. Opiumgewichten hebben worden tegenwoordig verzameld door verzamelaars van over de hele wereld. De meest voorkomende gewichten zijn gemaakt van brons in de vorm van een Hintha vogel of Braman eend. Er bestaan ook zeldzamere gewichten in vormen zoals leeuwen, olifanten en andere dierfiguren. 25
80 Birma, Opiumgewicht, H 6,6cm; 318gr.  - Hintha bird In boek ‘ Earth to Heaven, The Royal Animal-Shaped weights of Burma ‘, Group 2, type C, Gemaakt tussen 1785-1802. 25
81 Birma, Opiumgewicht, H 6,4cm; 323gr. – Hintha bird In boek ‘ Earth to Heaven, The Royal Animal-Shaped weights of Burma ‘, Group 2, type B, Gemaakt tussen 1796-1875. Opmerking: op de voet rechts vooraan  staat een ster met 6 stralen.  Dit komt maar voor op een 30% van de gewichten in deze groep. Meer info op pag. 75 van het boek. 35
82 Birma, 2 Opiumgewichten - Hintha birds (1) Birma, Opiumgewicht, H 5,1cm; 155gr. In boek ‘ Earth to Heaven, The Royal Animal-Shaped weights of Burma ‘, Group 2, type B, Gemaakt tussen 1796-1875. (2)Birma, Opiumgewicht, H 6,0cm; 162gr. In boek ‘ Earth to Heaven, The Royal Animal-Shaped weights of Burma ‘, Group 2, type D, Gemaakt tussen 1785-1867. 45
83 Birma, 2 Opiumgewicht en- Hintha birds (1) Birma, Opiumgewicht, H 5,2cm; 161gr In boek ‘ Earth to Heaven, The Royal Animal-Shaped weights of Burma ‘, Group 2, type C, Gemaakt tussen 1785-1802. (2)Birma, Opiumgewicht, H 5,4cm; 158gr. In boek ‘ Earth to Heaven, The Royal Animal-Shaped weights of Burma ‘, Group 2, type B, Gemaakt tussen 1796-1875. Op de voet rechts vooraan  staat een ster met 6 stralen.  Dit komt maar voor op een 30% van de gewichten in deze groep. Meer info op pag. 75 van het boek. 45
84 Varia; lakenlood 16de eeuw met afbeelding van levensboom 5
85 Varia: Cu blokgewicht 5
U kan ons volgen op facebook