2018 | 2019 | 2020

 

 

2019

Jaargang 15, nummer 2, september 2019

Philippe Bodett, De voorstelling van Tranquillitas (Augusti) op tweede- en derde eeuwse Romeine munten, 2-6.
Lea Vandenbruwaene, Alexis Dalliére, tuinbouwer uit Gentbrugge en Ledeberg (1823-1901), 7-15.
Linda Everaert, Medailles van een 'geestesziek' koning: George III, 16-22.
J.-L. Dengis, Vondst van Braine-Le-Château (kasteelbrakel), arr. Nijvel, Waals-Brabant, 23-29.
Arnold Nieuwendam, Voorzitters van het KNGMP op de penning - vijf portretten, 30-34.
Chris Teulings, Gildenpenningen (Afl. 24) "...Op geen bijzondere gelegenheid geslagen...", 35-36.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 14, nummer 1, april 2019

Linda Everaert, Twee eenzijdige kartonnen mereaus van Antwerpen, waarvan één niet beschreven in het werk van J. De Beer, 3-6.
André Decroly, Toewijzing aan Valkenberg van een denier, vroeger (onder voorbehoud) toegewezen aan Bergen, 7-11.
Tony Raymakers, Muntslag te Zolder, Zonhoven, Heusden en Vogelsanck (update), 12-19.
F. Tielens, De Maria Theresia thaler - een succesverhaal, 20-27.
Jan Moens, And the Oscar goes to O.S.C.A.R., 29-30.
Patrick Pasmans, Verslag van de ledenbijeenkomst op 8 december 2018, 31-34.
X, Boekbespreking
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.
X, In memoriam Pieter Anne VAN 'T HAAFF

Boven

2018

Jaargang 13, nummer 4, december 2018

Hadrien J. Rambach, The Golden Stater of T. Quinctius Flamininus, 4-6.
Hendrik van Caelenberghe, Ontwaarde muntstempel ontdekt tijdens de opgravingen op de archeologische site Kipdorp, 7-8.
Frank Lippens, Numismatiek van Moresnet, 12-23.
Rene Hubert, Cornelius Lantschot (1573 - 1656), 24-27.
Fons Van Baelen, Numismatica Tienen “koninklijk”, 37.
Fons Van Baelen, De tweejaarlijkse ereprijs van Numismatica Tienen, 37-40.
Linda Everaert, Een 12e en 13e eeuwse zegel van de Lage Landen onder de loep: Elizabeth / Isabella de Sevorc  &  Elisabeth / Isabella van Henegouwen, 41-46.
Patrick Pasmans, Een zilveren penning als een belofte van trouw, 47-49.

Jaargang 13, nummer 3, september 2018

X, De vereniging verwelkomt een nieuwe voorzitter en verdienstelijke numismaten vallen in de prijzen, 4-5.
Jean Elsen en Robert Ronus, Obscure Mints: Zaltbommel, 7-10.
Patrick Pasmans, Een onbekende armenpenning van Dudzele, 11-12.
Patrick Pasmans, Een onbekende religieuze medaille van Zoutleeuw, 13.
Linda Everaert, Lucy Harington (1581-1627), 14-20.
Rudy Dillen, De medailles van het Herentalse College, 21-28.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 13, nummer 2, juni 2018

Patrick Pasmans, Verslag studiedag over Filips Willem, prins van Oranje, en zijn tijd (1554-1618), 4-22.
Paul Oostervink, Nicolas Chevalier, een veelzijdig medailleur; 23-50.
Jean Elsen, Overzicht van de monetaire geschiedenis van België, 51-55.
Arnaud Grispen, vergulde bronzen medaille 75-jarig bestaan van België, 1830-1905. De feestelijkheden in Maaseik op 1 oktober 1905, 56-58.
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Jaargang 13, nummer 1, maart 2018

Hendrik Van Caelenberghe, Een munt met een verhaal', 5-6.
Patrick Pasmans, Een zilveren medaille van de MAETSCHAPPY DEN EDELEN HANDBOOG uit Broechem (1830), 7-10.
Arnaud Grispen, Bronzen agrarische medaille van de "société Agricole - Tonderen-Juprelle" Leopold I (1831-1865) van de graveur Leopold Wiener. Een Maaseikse bodemvondst, 11-13.
Ad Lansen, Contemporain, handgeschreven afschrift van de Munt Ordonantie op de belgische Patriotten munt van 1790, 14-38
Patrick Pasmans, Een zilveren plaket opgedragen aan kolonel Aerts, 40-44.
Patrick Pasmans, Een intrigerende penning uit Jemen, 44-45.
x, Boekbespreking
X, Bespreking veiling- en verkoopslijsten.
X, Ledenveiling.

Boven

 

U kan ons volgen op facebook