Beste Numismaat,

Deze website heeft tot doelstelling de activiteiten van onze studiekring te ondersteunen.
Ieder jaar worden er vier ledenbijeenkomsten met telkens twee lezingen en een ledenveiling georganiseerd. (Veilingvoorwaarden)
Noteer alvast volgende data in uw agenda:

Kalender 2018

 • zaterdag 21 april 2018 (09.30-16.30u: studiedag) - Zie Flyer
  De Diestse Studiekring voor Numismatiek organiseert  i.s.m. het stadsbestuur van Diest op zaterdag 21 april 2018 (10.-18 uur) een numismatische studiedag over Filips-Willem van Oranje (1554-1618) en zijn tijd. 

Tijdens deze studiedag worden zeven lezingen gegeven:  
- Historicus Dr. Michel  Van der Eycken bespreekt het leven van prins Filips-Willem van Oranje en zijn historisch belang.
- Mr. Patrick Pasmans bespreekt de munten van Filips-Willem in Orange en de herinneringenpenningen die aan hem werden opgedragen.  
- Dhr. Fabrice Lefèvre (Numismatische Kring Rotterdam)  bespreekt de uitzonderlijke Ecu en ½ ecu van 1651 / 1652 met de klaverplant  van Guillaume-Henri ( Willem III).
- Dr. George Sanders (Conservator Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, Paleis Het Loo), bespreekt het present van Staat, de gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal.
- Mr. Patrick Pasmans spreekt over Philipp von Hohenlohe, omstreden Staatsveldheer in de Tachtigjarige Oorlog, en zijn penningen  
- Prof. Dr. Johan Van Heesch (Penningkabinet KBR, Brussel)  bespreekt de Van Nispen-schaal,: een uitzonderlijke voorstelling van het Antwerpse muntatelier onder Albrecht en Isabella (1625)
- Dhr. Ad Lansen (Numismatische Kring Utrecht) bespreekt de Spaanse “mat”  (de Nederlandse bijnaam voor een zilvermunt van 8 real).  
Tijdens de studiedag is er een bezoek aan de gelegenheidstentoonstelling met munten en penningen over dit thema in het museum De Hofstadt.

Adres
De studiedag gaat door in de Sint-Joriszaal op het Diestse stadhuis, Grote Markt, 3290 Diest. Gratis parking op de Citadel van Diest. De gelegenheidstentoonstelling is te bezichtigen in het museum De Hofstadt van 30 maart tot en met 20 mei 2018.

’s Middags is er ter plaatse een lichte maaltijd voorzien (deelname in de kosten per persoon: 10 euro).  De studiedag wordt afgesloten met een beperkte numismatische veiling, een receptie (aangeboden door het stadsbestuur) en een diner (in hotel-restaurant De Modern, à la carte).

De studiedag is vrij toegankelijk en gratis. 
Voor een deelname aan de lichte maaltijd en/of diner, dient u uiterlijk op 14 april 2018 via e-mail  diest44@hotmail.com in te schrijven.  
Voor andere activiteiten m.b.t. de herdenking: www.filipswillem2018.be   

Heeft u nog vragen, stuur dan een mailtje naar: diest44@hotmail.com

 • zaterdag 2 juni 2018 (14.30 – 17.30u)
  • Fons Van Baelen: de muntschat van Vaalbeek.
  • Paul Oostervink: Nicolas Chevalier, een veelzijdig medailleur
 • zaterdag 29 september 2018 (14.30 – 17.30u)
  • Eddy Kerssens:"Gutenberg en zijn drukpers".
  • Freek Groenendijk: rekenpenningen

 • zaterdag 8 december 2018 (14.30 – 17.30u)
  • Dr. Michel Amandry: nog tebepalen.
  • Patrick Pasmans: nog te bepalen

De ledenbijeenkomsten gaan telkens door van 14.30 u tot 17.30 u in het Cultureel Centrum begijnhof Diest (in de Elckerlyczaal).

Geïnteresseerden die lid willen worden van onze vereniging kunnen meer informatie verkrijgen op onze rubriek "Lidmaatschap" of vrijblijvend contact opnemen via mail

namens het bestuur,

Patrick Pasmans
voorzitter

U kan ons volgen op facebook