Beste Numismaat,

Deze website heeft tot doelstelling de activiteiten van onze studiekring te ondersteunen.
Ieder jaar worden er vier ledenbijeenkomsten met telkens twee lezingen en een ledenveiling georganiseerd. (Veilingvoorwaarden)
Noteer alvast volgende data in uw agenda:

Kalender 2018

 • zaterdag 3 maart 2018 (14.30 – 17.30u)
  • Jeroen van Gessel: Muntslag in het Romeinse Keizerrijk: De macht van de keizerin.
  • Arnaud Grispen i.v.m. Maaslandse muntvondsten.
 • zaterdag 21april 2018 (09.30-16.30u: studiedag) - Zie Flyer
  • Studiedag over Filips-Willem van Oranje en zijn tijd (1554-1618), munten en penningen van de periode tweede helft 16de – eerste helft 17de eeuw.
   In de grote raadszaal op het stadhuis van Diest met een gelegenheidstentoonstelling in het stadsmuseum De Hofstadt m.m.v. Dr. Michel van der Eycken, Prof. Dr. Johan Van Heesch, Dr. Georges Sanders (o.v.), Herman Gerritsen, Fabrice Lefèvre, Ad Lansen e.a.
 • zaterdag 2 juni 2018 (14.30 – 17.30u)
  • Fons Van Baelen: de muntschat van Vaalbeek.
  • Paul Oostervink: Nicolas Chevalier, een veelzijdig medailleur
 • zaterdag 29 september 2018 (14.30 – 17.30u)
  • Eddy Kerssens:"Gutenberg en zijn drukpers".
  • Nog te bepalen

 • zaterdag 8 december 2018 (14.30 – 17.30u)
  • Dr. Michel Amandry: nog tebepalen.
  • Patrick Pasmans: nog te bepalen

De ledenbijeenkomsten gaan telkens door van 14.30 u tot 17.30 u in het Cultureel Centrum begijnhof Diest (in de Elckerlyczaal).

Geïnteresseerden die lid willen worden van onze vereniging kunnen meer informatie verkrijgen op onze rubriek "Lidmaatschap" of vrijblijvend contact opnemen via mail

namens het bestuur,

Patrick Pasmans
voorzitter

U kan ons volgen op facebook